HONORARIUM ADWOKATA

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu czasu pracy adwokata.
Podstawą prawną wynagrodzenia za czynności adwokackie jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późniejszymi zmianami), które określa stawki minimalne wynagrodzenia w poszczególnych sprawach.
Kancelaria umożliwia następujące systemy rozliczania się:

  • stały (ryczałt) – w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy np. sporządzenie opinii, rejestracja spółki, sporządzenie umowy
    Ryczałt stosowany jest przede wszystkim w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność.
  • zależny od czasu pracy – w kwocie ustalonej z góry za np. każdą godzinę pracy prawnika.
    Wynagrodzenie od nakładu pracy stosowane jest głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sprawach, gdy nie jest możliwe określenie z góry pełnego zakresu czynności.
  • stały, w formie miesięcznego ryczałtu – z limitem godzin lub bez limitu.
    Ten system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej, długofalowej obsłudze prawnej.